Musiklärarna

Anders Asp och Gitte Littwold
– engagerade musikpedagoger

Musikundervisningen är verksamhetens kärna och där spelar våra musiklärare naturligtvis en central roll. Anders Asp och Gitte Littwold och är välutbildade musikpedagoger med inriktning på barn- och ungdomskör. De har båda arbetat med musikklasserna i mer än 25 år. Med stort engagemang och kreativ lust har de utvecklat musikmetodiken och konsertverksamheten i Täby Musikklasser.
2007 fick våra musiklärare Täby Kommuns stora kulturpris för sina mångåriga insatser för Täby Musikklasser och barn- och ungdomsmusiken i kommunen.

 

Anders Asp

”Eleverna förväntar sig att jag utmanar deras gränser, och det gillar jag.”

Anders Asp
Vårt jobb är både stimulerande och roligt! Att få undervisa barn och ungdomar på en avancerad nivå, det är roligare än att undervisa vuxna. Eleverna förväntar sig att jag presterar på hög nivå, och det gillar jag.

Vilka är fördelarna för eleverna med att gå i musikklass tycker du?

De får utveckla sin musikbegåvning i skolan, varje dag.
Tänk att få musikaliska kickar och upplevelser hela tiden!
Det gör skolarbetet roligt, du känner sammanhållning med dina klasskompisar och presterar bättre i skolan.

Vad är det bästa med Täby Musikklasser?

Vi är en kvalitetsinriktad musikskola som ligger på nära håll. Föräldrarna brukar tilltalas av den personliga stämningen, eleverna känner sig delaktiga och får vara med på allt roligt som händer.

 

 

Gitte Littwold

”Ibland går man runt i ett lyckorus efter musiklektionerna.”

Gitte LittwoldVi har ett helt fantastiskt jobb! Det är jätteroligt att få jobba med så duktiga och intresserade elever. Vi lärare får massor tillbaka av eleverna. Ibland går man runt i ett lyckorus efter musiklektionerna.

Vilka är fördelarna för eleverna med att gå i musikklass tycker du?

Det är att eleverna har musiklektion och får sjunga varje dag. Det utvecklar eleverna till att kunna söka sig till musikutbildningar i framtiden. Jag tror också att det är väldigt bra att få arbeta mer med den kreativa högra hjärnhalvan. Det gör att de sedan lättare kan koncentrera sig på de teoretiska ämnena. Sedan finns det en skön gemenskap i klasserna. Eleverna tar hand om varandra och alla elever behövs när det är konsert.

Varför tycker du att man ska söka till Täby Musikklasser?

Vill man sjunga varje dag, få en trygg skolgång och träffa likasinnade, då tycker jag att man ska söka.