Den stora vårkonserten

4 juni 2014. Traditionsenlig avslutningskonsert med alla klasser på Tibble Teater.
Som vanligt en bred blandning av höjdpunkter från året som gått, framfört av de olika körgrupperna.
Varje år i samband med den stora vårkonserten ges två Hans Eng-stipendier till elever ur avgångsklassen som visat prov på bland annat gott kamratskap och hög ambitionsnivå. I år fick Anna Flodmark och Helena Kolte stipendiet.
Dirigent: Anders Asp och Gitte Littwold

En blandad körkväll med Täby Musikklasser

28 april 2014: Konsert på Musikaliska Nybrokajen.
Musik av Händel, Vivaldi och Mozart. Kammarorkester och sångsolister. Den blandade storkören sjöng ”O sing unto the Lord (Anthem nr 4) av Händel, med Hannah Holgersson, sopran och Conny Thimander, tenor som solister och medlemmar ur bland annat Sveriges Radios symfoniorkester.
Dirigent: Gitte Littwold och Anders Asp.
Klass 7, 8 och 9