Den stora vårkonserten

4 juni 2014. Traditionsenlig avslutningskonsert med alla klasser på Tibble Teater.
Som vanligt en bred blandning av höjdpunkter från året som gått, framfört av de olika körgrupperna.
Varje år i samband med den stora vårkonserten ges två Hans Eng-stipendier till elever ur avgångsklassen som visat prov på bland annat gott kamratskap och hög ambitionsnivå. I år fick Anna Flodmark och Helena Kolte stipendiet.
Dirigent: Anders Asp och Gitte Littwold