Det brinner en stjärna…

27 november 2012.
Ett musikaliskt möte med klass 6e och 6f i Adolf Fredriks musikklasser under ledning av Annike Jansson Hallin. En körkonsert inom ramen för Eric Ericsonhallens konsertserie med olika musikklasskolor i Stockholmsområdet. Dirigent: Anders Asp
Klass 5 och 6