TMI, Täby Musikklassers Intresseförening

I TMI, Täby Musikklassers Intresseförening, finns en aktiv styrelse med föräldrarepresentanter från alla klasser. Styrelsen träffas några gånger varje termin tillsammans med musiklärarna för att kunna stödja musikklassernas verksamhet.
 TMI hjälper till med planering, håller i det praktiska kring konserter, försäljning av biljetter, konsertkläder till eleverna och marknadsföring av skolan.

Vill du kontakta TMI, mejla till info@musikklasser.se