Engagerade föräldrar – ger trygga elever

Föräldrarna till musikklasseleverna lär känna varandra extra bra eftersom de träffas så ofta. Det utvecklas en gemenskap och ett engagemang när de ses vid konserter, eller hjälper till vid framträdanden och utflykter. Det ger i sin tur eleverna en extra gemenskap och en större trygghet.
TMI, Täby Musikklassers Intresseförening, är skolans föräldraförening som samarbetar med musiklärarna. Föreningens målsättning är att stödja musikklasserna. I styrelsen finns föräldrarepresentanter från alla klasser.