Ytterbyskolan och Näsbydalskolan – centralt belägna i Täby

Täby Musikklasser finns i två kommunala grundskolor i Täby, Ytterbyskolan för de yngre (åk 4-5) och Näsbydalskolan för de äldre (åk 6-9). Varje år antas en klass med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4 till och med årskurs 9.
 De båda skolorna ligger nära varandra, centralt belägna i Täby, nära Roslagsbanans station i Roslags Näsby. Man kan också komma till skolorna med buss till Täby Centrum eller till Roslags Näsby trafikplats. Bra kommunikationer är viktigt eftersom vissa av våra elever reser från grannkommunerna.

Årskurs 4-5 Ytterbyskolan

Ytterbyskolan är en kommunal skola med anor från 1907. Den renoverades senast 2005-2006. Här finns gymnastiksal, slöjdsalar och fritidshem. Musiksalens fina akustik är väl lämpad för körsång.
I skolan finns också klasser som inte har musikinriktning.

Årskurs 6–9 Näsbydalskolan

Näsbydalskolan är en kommunal skola byggd 1962. Förutom Täby Musikklasser finns här klasser med andra inriktningar.
Här finns en körsal av yppersta klass och en välutrustad musikinstitution med flera mindre musikrum. I Näsbydalskolan finns också musikklassernas expedition.