Musikklass – en lysande idé värd att förvalta!

Täby Musikklasser erbjuder en musikutbildning med hög kvalitet.
 Eleverna har musik på schemat varje dag. Körsången är grunden i undervisningen och Eleverna lär sig musik med sångens hjälp. Körsången utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Två klasser bildar ofta kör tillsammans och flera klasser kan bilda stora körgrupper vid speciella projekt.

Repertoaren är bred; klassiska körverk och körstycken, folkmusik, jazz, pop, opera, musikal och nyskriven modern musik.
Den här formen av musikklass med körsångsinriktning är en svensk företeelse som skapades av musikpedagogen Hugo Hammarström i Stockholm på 1930-talet.
Genom körsången lär sig eleverna till exempel musikteori, röstvård och att läsa noter.

Lyssna på hur Täby Musikklasser kan låta

Utöver körsång – bruksspel i högstadiet

Musikundervisningen innehåller inte bara körsång utan också andra moment som musikteori, musikhistoria och scenisk framställning. I högstadiet lär sig eleverna grunderna i bruksspel på gitarr, piano, bas och trummor.

Täby Musikklassers elever:

 • får en gedigen grundutbildning i musik
 • blir erfarna körsångare
 • lär sig läsa och skriva noter, och spela efter ackordanalys
 • får scenvana och trygghet i att framträda
 • utvecklar kunskaper om musikens genrer, och tidsperioderna i musikhistorien
 • utvecklar ödmjukhet och kritiskt tänkande
 • har ett brett nätverk av musikkompisar efter avslutad skolgång

Musik på schemat i kursplanen

(5-6 lektioner/vecka)
År 4, 5 och 6: 240 minuter/vecka
År 7, 8 och 9: 200 minuter/vecka
En lektion per vecka är körsång i större grupp tillsammans med en annan musikklass
och en lektion per vecka är undervisning i liten grupp (15 elever).

Alla elever medverkar i 2-3 större framträdanden per termin. De får stå på scen i Täbys och Stockholms allra bästa konsertlokaler och samarbeta med professionella musiker och artister, andra körer, orkestrar och musikskolor.
Varje läsår gör Täby Musikklasser omkring tio stora körproduktioner. Konserterna visar upp vad eleverna har lärt sig och är samtidigt höjdpunkter i elevernas skolgång.

Vår prisbelönta musikutbildning:

 • skapar ett studieklimat med stor gemenskap och trygghet
 • förenar musikaliskt kvalitet med bredd och mångfald
 • tar elevernas musikaliska begåvning på allvar
 • låter lust styra arbetet i skolan

Täby Musikklasser ger en bra grund för vidare musikstudier. Eleverna har goda kunskaper för musikutövande inom de flesta genrer.