Schema – Vanliga ämnen på schemat

Eleverna i Täby Musikklasser läser alla skolämnen på samma sätt som vanliga klasser. För att få plats med den utökade musikundervisningen kan vissa kurser läsas på lite mindre undervisningstid per vecka.

Musikklassen har många ämnen i helklass men läser också ämnen i delade undervisningsgrupper med elever från andra klasser i skolan. Ett ämne (t ex praktisk-estetiskt) kan ha lite mindre undervisningstid under ett läsår, men drabbas inte år efter år.

Skolans kärnämnen har inte förkortad undervisningstid.