Skolresultaten – bättre än snittet

Musikklasseleverna har i genomsnitt bättre studieresultat än andra klasser i våra skolor. Det visar jämförelser vi gjort ända sedan starten 1984. Liknande resultat syns i andra skolor med musikklasser.

Bättre sammanhållning i musikklassen

Sammanhållningen och vi-känslan är utmärkande i Musikklasser. Arbetet med musiken och det gemensamma intresset bygger gemenskap, lojalitet, solidaritet och tolerans. Att eleverna bildar en kör betyder att de som individer är en viktig del i ett större sammanhang.