Corona

Täby Musikklasser har varit tvungna att coronaanpassa höstterminens aktiviteter. Vi erbjuder inga konserter under hösten 2020. Istället har vi mindre musikframträdanden i slutna sällskap. Föräldrar till musikklassernas elever får löpande information om detta från musiklärarna.

.