Min granne tonsättaren – Kjell Perder, Täby

Klass 5 och 6 uruppförde ”Jorden behöver fred” – ett 7 minuter långt nyskrivet stycke som bygger på barnens egna texter. Konserten innehöll musik av Täby-tonsättaren Kjell Perder som en del av ett projekt (föreningen Samtida musik) där tonsättare skapar musik i sitt närområde med lokala musiker och sångare. Konserten heter ”Be my guest” och ”Jorden behöver fred” skrevs våren 2016 med inspiration av barnens texter om fred – frihet – flykt – längtan. ”Idag är det viktigare än någonsin, att visa vår tro på vänskap, likaberättigande och kärleksfullt inkluderande” skriver tonsättaren.

Perder har komponerat mycket vokalmusik, kammarmusik och flera operor. Barnkören uruppförde också ”Mänskospegel” (2010). Övriga medverkande: Stockholms Saxofonkvartett och Täby kyrkas kör Chorus Pictor.
Tibble Kyrka
Onsdag 26 oktober
kl. 19.00

Klass 5, och 6 under ledning av Anders Asp.