Opera – Operett – Musikal

31 mars 2015. Framträdande i Templet på Östermalmsgatan 69, Stockholm.
Scenisk musik, operakörer och pärlor ur de stora sceniska verken, tillsammans med manskören Sångsällskapet DS och solisten, före detta eleven Fredrik Bjellsäter, tenor.
Dirigent: Anders Asp.
Klass 7 och 8