Ansökan årskurs 4

  (* Obligatoriska fält)

  Ansökan avser skolstart år 4 hösten*

  Härmed anmäles*

  Personnummer*

  Nuvarande skola*

  Klass*

  Vårdnadshavare 1*

  E-mail*

  Adress*

  Postnummer*

  Postadress*

  Telefon*

  Mobil*

  Vårdnadshavare 2* (Har eleven två vårdnadshavare ska den andre anges här. Är man ensam vårdnadshavare kan rutan lämnas tom)

  Vårdnadshavare 2 Mobil*

  Övrig information