Vårkonsert i Tibble Teater 2017

Täby Musikklassers årliga Vårkonsert med samtliga ca 180 elever i Tibble Teater där vi bjuder på ett axplock av det gångna läsårets konserter och musikaliska framträdanden. På den sena konserten tar även de äldsta eleverna farväl av sin musiklärare på sin sista konsert och får en ros av de yngsta eleverna.