Kompletterande intagning till årskurs 5-9

Den stora antagningen till Täby Musikklasser sker till årskurs 4. Alla årskurser har 30 platser. Antagning av elever till årskurs 5, 6, 7, 8 och 9 sker endast om en eller flera elever i den aktuella klassen slutar. Anmälda elever kan kallas till test när som helst under året, men ofta senare på vårterminen eller i samband med skolstarten i augusti.

Alla elever som blivit godkända vid testet ordnas efter testpoäng och antas i turordning. Testet bedömer som sagt om eleven har tillräckliga kunskaper i musik för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i musikklass. Alla elever som under det senaste läsåret anmält intresse kallas till Musikalisk test. Anmälan under innevarande läsår avser läsårsstart nästkommande höst.
Anmälan måste förnyas varje år.

Så här går testet till

Musiktestet avser att bedöma om eleven har den musikaliska och sångliga förmågan, samt de teoretiska kunskaperna, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i den aktuella årskursen.
Musiktestet har tre delar och tar cirka 15 minuter.

Du ska:
  • sjunga två sånger som du valt själv, utan piano/ackompanjemang
  • sjunga sången Blinka lilla stjärna
  • sjunga oförberedda övningar för att vi ska kunna bedöma allmän musikalitet och gehör
  • kunna visa vad du kan i musikteori och notläsning