Varför söka till Täby Musikklasser?

Älskar du musik? Vill du sjunga varje dag? Vill du stå på scen? – Välkommen att söka till Täby Musikklasser!

Musikalisk grundutbildning

I Täby Musikklasser får du en fantastisk grund för vidare musikstudier eller musikutövande. Vi har under 30 år skolat musiker inom de flesta genrer; sångare, lärare, instrumentalister, musikproducenter, låtskrivare… De elever som inte väljer musik som yrke får ändå med sig förmågan att arbeta fokuserat, att kommunicera och att framträda inför andra människor.

Lyssna på hur Täby Musikklasser kan låta

Hög studiemotivation

Favoritämnet finns på schemat varje dag och körsången är en väsentlig anledning till elevernas goda resultat även i andra skolämnen. Betygen är i genomsnitt högre än i andra klasser i skolan.

Bra sammanhållning i klassen

Våra elever vittnar ständigt om sammanhållningen som kommer av att sjunga tillsammans och att hålla ihop som en klass från årskurs 4 till 9.

Duktiga lärare

Förutom våra mycket duktiga och engagerade musiklärare har våra skolor rutinerade arbetslag med stor erfarenhet av att jobba med musikklasser.

Engagerade föräldrar

Föräldrarna träffas bland annat i samband med konserter och utvecklar en gemenskap som håller hela vägen genom högstadiet. Täby Musikklassers Intresseförening, TMI, arbetar engagerat i samråd med skolan.